— Oyijon, bu safar ona tilidan chorak bahoim aniq “5” chiqadi.
— Barakalla o‘g‘lim! Nega bunchalik aniq gapiryapsan?
— Chunki choraklik inshoni partadoshim Manzuradan ko‘chirdim. Mavzusini bilasizmi? “Mening tarjimai holim”...