“Microsoft Word” dasturi familiyangiz ostiga qizil chiziq tortmay qo‘ydimi, demak, siz chindan ham juda mashhursiz!