Boshliq xodimni chaqirib so‘rabdi:
— Siz tushlarni o‘ngidan kelishiga ishonasizmi?
— Ha, ishonaman, - debdi xodim.
— Unda siz ishdan bo‘shadingiz, - debdi boshliq.