MIB xodimlariga tez yugurishni mashq qilish tavsiya etildi.
Nima uchun?
Qochib qolish uchun!