Agar rahbarimiz ishxonada bo‘lmasa xonamda yotib uxlayman.
Agar rahbarimiz ishxonada bo‘lsa xonamda xushyor yotib uxlayman.