Bobosi nabirasiga ikkinchi jahon urushi yillaridagi sarguzashtini aytib beribdi:
— Bir kuni nemislar bilan jangda mag‘lubiyatga uchradik va yashirindik.
Nemislar mard bo‘lsanglar chiqinglar deyishgandi, hech kim chiqmadi. Shunda men shartta chikdim.
Nabirasi:
— Keyin nima bo‘ldi? - debdi.
— Meni nemislar otib tashlashdi, - dermish bobosi.