Bir otaxon chegaradan doim mototsiklda bir qop olib o‘tarkan. Chegarachilar boshlig‘i doim shubhalanib uni tekshirar ekan. Aksiga olib qopda oddiy qumdan boshqa hech nima yo‘q bo‘larkan. Hatto qumni elakdan ham o‘tkazib ko‘rishibdi. Lekin hech nima chiqmapti. Oradan vaqt o‘tib bojxona boshlig‘i nafaqaga chiqibdi. Haligi otaxonni topib borib:
— Bo‘ldi, men nafaqaga chiqdim. Sizni fosh qila olmadim. O‘zingiz ayting endi qopda nima olib o‘tgansiz? - desa, otaxon javob beribdi:
— Qopda oddiy qum bor edi xolos. Men mototsikl o‘g‘rilab o‘tardim.