Ikkita xirurg uchrashib qolib, biri ikkinchisiga debdi:
— Nega siz bemorlarni chala davolab ruxsat beryapsiz?
— Iye, eshitmadingizmi? Ishim endi yarim stavka-ku!