Boshliqlar haqida latifalar

Kecha ishxonamizda haqiqat kuni qildik. Hammamiz haqiqat izladik. Bugun endi, hammamiz yangi ish izlayapmiz.
Afandi xonga g‘oz pishirib borar edi, yo‘lda korni ochib, bir oyog‘ini yeb qo‘ydi. Xon uni olib so‘radi:
— Bir oyog‘i qani?
— Bu yilgi g‘ozlarning hammasi bir oyoqli ekan,— dedi-da, Afandi suv bo‘yida bir oyog‘ini ko‘tarib dam olib turgan g‘ozlarni ko‘rsatdi. Xon tayoqni ko‘tarib po‘pisa qilgan edi, g‘ozlar ikki oyoqlab qochdi.
— Ana, oyoqlari ikkita ekan-ku,— dedi xon. Afandi pinagini buzmay javob berdi:
— Shu tayoq bilan birov sizga ham hamla qilsa, ikki oyoq u yoqda tursin, to‘rt oyoqlab qochar edingiz.
Shahar hokimi Afandiga buyurdi:
— Menga bir bahaybat, qopag‘on it topib keling!
Afandi esa, buyruqning aksini qilib, yuvosh bir it topib keldi. Hokim Afandini koyidi:
— Men sizga «qopog‘on it topib keling!» desam, juda yuvosh itni olib kelibsiz.
Afandi beparvo javob berdi:
— Taqsir, xotirjam bo‘ling, bu janoblarining oldida besh-olti kun tursa, o‘zlaridan ta’lim olib, zanjirini ham uzadigan bo‘lib ketadi.
Podsho, vazir va Nasriddin Afandi ovga chiqishdi. Yo‘lda podsho ustidagi chakmonini yechib Afandiga berdi. Buni ko‘rgan vazir ham chakmonini yechib Afandiga uzatdi. Podsho Afandiga tegajog‘lik qilib:
— Afandi, ustingizdagi bir eshakning yuki bo‘ldi-mi? - dedi.
Afandi darhol:
— Yo‘q, shohim, ko‘rib turibdilar-ku, ikki eshakning yuki! - deb javob berdi.
Dushanba kuni ishga ko‘zi qizarib kelgan xodimdan boshliq so‘rayapti:
— Ha ko‘rinishing bir ahvol, shanba yakshanba yana ichibsan-da?
— Yo‘q, ishni sog‘inib yig‘layverib shu ahvolga tushib qoldim.
Poshsho Afandini masxaralash maqsadida saroy ahlini yig‘ib, farmoni oliy o‘qidi:
— Biz bugundan boshlab Nasriddin Afandini eshak boshilik martabasiga muvofiq ko‘rdik...
Afandi o‘rnidan turib poshshoga ta’zim qildi va borib taxtdan ham yuqoriroq bir joyga borib o‘tirdi.
— Ha, Afandi, — dedi poshsho,— nima uchun mendan ham yuqoriroqqa o‘tirdingiz?
Afandi qo‘lini ko‘tarib dedi:
— Taqdirga tan bering, shohim! Men o‘z vazifamni bajarishga kirishdim!
— Bugun ishxonada direktorimiz kompyuter o‘yinlari bo‘yicha musobaqa uyushtirdi.
— Xo‘sh, nima bo‘ldi, gapir?
— G‘olib bo‘lgan xodimlarni uchtasi ishdan bo‘shatildi!
Rahbar kotibasiga:
— Yakshanba kuni bo‘shmisiz?
Kotiba umid bilan, nozlanib:
— Ha bo‘shman. Hech qanday ishim yo‘q. Bekorchilik...
Rahbarni jahli chiqib:
— Siz bugunni ham yakshanba deb o‘ylayapsiz shekilli! Ishingizni qiling!
Katta bir korxonaning rahbari ishchilar intizomini tartibga solib qo‘ymoqchi bo‘libdi. Ishyoqmas, dangasa biror xodimni ishdan bo‘shatib, qolganlarga namuna ko‘rsatib qo‘yish niyatida tekshiruvga chiqibdi. Qarasa, bir yosh ishchisi korxona hovlisida devorga suyanib, dam olib turgan ekan. Rahbarning fig‘oni falakka chiqibdi. Yosh yigitning yoniga kelib:
— Senga bir haftada nechi pul to‘lashadi?, - deb so‘rabdi jahl bilan.
— Olti yuz ming, - javob beribdi hayron bo‘lib.
Rahbar boshqalarga ham o‘rnak bo‘lsan degan maqsadda, xonasidan ikki yarim million olib chiqibdi-da yosh ishchisini qo‘liga tutqazib debdi:
— Mana, to‘rt haftalik maoshingni ortig‘i bilan olgin-da, bu yerdan yo‘qol, qaytib kela ko‘rma!
Yigit pulni olib, indamasdan ketibdi. Rahbar esa bu holatni kuzatib turgan ishchilarga qarata:
— Kim edi u ishyoqmas?, - deb so‘rasa,
Ishchilardan biri:
— Pitssa tashish xizmatidan edi. Olib kelgan pitssasini pulini kutib turgandi, - degan ekan.
Bir kuni o‘rmonda barcha hayvonlar bazm uyushtirib o‘tirishsa, bir quyon xansirab kelib, "Joningdan umiding bo‘lsa qochib qol!" debdi.
Hamma turib qocha boshlabdi. 2 km yugurishgandan keyin sher to‘xtab:
— Men hayvonlar shohi bo‘lsam, kim quvib kelayapti, - deb so‘rasa, quyon:
— Erim uyga mast bo‘lib keldi. Jahli juda chiqqan, - dermish.