Xotin eriga:
— Dadasi, mundoq o‘g‘lingizga gapirsangiz-chi... Kuni bo‘yi internetdan boshini ko‘tarmaydi.
Eri:
— Xotin, o‘zing aytaver. O‘g‘ling meni “chyornыyga solib qo‘ygan”...