Chekishning zarari aniq isbotlandi. Chekkani chiqqanimda o‘rtoqlarim ovqatimni yeb qo‘yishibdi.