Ertalab turgan erning ro‘parasida, xotini enkayib, go‘yoki ta’zim qilib turgan ekan.
Er:
— Tazim qilishing shart emas. "Assalomu-alaykum, xayrli tong begim" - desang yetarli!
Xotini:
— Ey, boring-ye, byelim qotib qoldi, - dermish