O‘smir qiz otasini ko‘kargan ko‘zini ko‘rib debdi:
— Ada, ko‘zingiz nega ko‘kargan?
Otasi jahli chiqib:
— Agar yana bir martta dugonangni lab bo‘yog‘i meni mashinamda tushib qolsa, seni ko‘zingni ko‘kartiraman, - dermish.