— Men uydaman, siz qayerdasiz?
— Men majlisdaman.
— Iye, qanaqa majlis? Axir shifokorlar bir yerga to‘planmanglar deyapti-ku!
— Ha, biz odamlarni bir yerga to‘planmasligi to‘g‘risida majlis o‘tkazyapmiz.