— Oyijon, avtobusda bir ayolga joy berayotgan edim, u menga konfet uzatdi.
— Sen-chi, nima qilding?
— Konfetni olib, yana o‘rnimga o‘tirib oldim.
— Nega?
— Boshqasidan ham konfet olishim kerak-ku!