Bir kuni komandir qozok, rus va tojik askarlarni olib ovga boribdi. Komandir har bir askarga quyon ovlab kelish uchun vaqt beribdi.
Qozoq va rus o‘z vaqtida quyon ovlab kelibdi. Lekin tojikdan darak yo‘q emish.
Borib qarashsa, tojik bir bo‘rini tutib olib:
— Komandirga quyonman deb aytasan, - deb o‘rgatib turganmish.