Kampir bo‘g‘irsoqni yumalab ketaverishidan charchab, uni uchburchak qilib yasab ko‘ribdi...