Bir deputat ikkinchisidan so‘rayapti:
— Nega xalq bizni bunchalik yomon ko‘radi?
Ikkinchisi:
— Men ham hayronman...! Axir bizlar deyarli hech narsa qilmaymiz-ku!