Бир ёш фермер йигит уйланибди. Ҳар куни даладан келиб, келинчакка “У жойни ҳайдатдим, бу жойни эгат олдирдим”, деб ухлаб қолар экан. Бир куни фермер кечқурун келиб, келинчакка яна ўша гапларини гапираётган экан, келинчак тўсатдан:
— Мен ҳам ерни ижарага бериб юбормоқчиман, - дермиш.