60-йилларда америкаликлар космосда ёзадиган ручка яратиш учун 1 миллион долларга яқин маблағ сарфлашган. Совет космонавтлари эса космосда шунчаки қаламдан фойдаланганлар.