Аскарлар сафда турса, командир келиб:
— Оддий аскар Жамилов, сафдан чиқ! - дебди.
Шунда Жамилов турган жойида ерга йиқилибди. Командир унга:
— Нима бўлди? - деса,
— Орқамдаги бошқа бир аскар сафдан чиқди, - дебди.

Telegram
6 oy avval