Қиз яқинда танишган йигити билан кинога тушиб, кино тугагач, сўрабди:
— Уйга нимада кетамиз?
— Нимада кетмоқчисиз?
— Анави сўз нима эди? Малибуми, Молибуми?
— Метро денг, тўғри бўлади!

Telegram
2 hafta avval