Бассейн навбатчиси:
— Йигитлар, сизлар жаримага тортилдинглар.
— Нима сабабдан? Майхўрлик қилиб ўтирганимиз учунми?
— Йўқ! 4 соатдан бери ичиб, бир мартта ҳам ҳожатхонага чиқмаганингиз учун.

Telegram
2 hafta avval