Соқол қўйган йигитга кўпчилик "Соқолингни олдириб ташла!" дебяверишади-ю, лекин тор шим кийган қизга "Бувиларинг, момоларинг бундай юришмаган. Узун кўйлак кийиб ол!" деб ҳеч ким гапирмайди.

Telegram
1 hafta avval