Ўзбек хитойликдан сўрабди:
— Сизларда аҳоли неча киши?
Хитойлик айтибди:
— Бизда аҳоли 1 млрд. 300 млн.дан ортиқ. Сизларда-чи?
Ўзбек:
— Бизда 32 млн. аҳоли бор, - дебди.
Шунда хитойлик ўзбекка қараб:
— Унда ҳаммаларинг бир-бирларингни танисаларинг керак-а? – дебди.

Telegram
3 oy avval