Автобусда бир одам аксирибди. Ҳамма унга “Соғ бўлинг” дебди. Ўша одам яна аксирибди. Яна унга “Соғ бўлинг!” дейишибди. Учинчи марта аксирганди бир киши “Тушунмаяпти шекилли. Будьте здоровы!” деган экан.

Telegram
3 oy avval