Афанди кечаси уйқуси келмай, кўчага чиқиб айланиб юрган эди, иттифоқо бир ўғрига дуч келиб қолди.
— Кимсан?! Бемаҳалда нима қилиб юрибсан? - дўқ урди ўғри.
— Шу шаҳарнинг ўғрилариданман,— деди Афанди ҳам бўш келмай. Ўзинг кимсан?!
— Мен ҳам бошқа бир шаҳардан келган зўр ўғриман. Учрашганимиз яхши бўлди, иккаламиз баҳамжиҳат иш қиламиз. Мен янги келганман, ҳали бу шаҳарнинг пасти баландини яхши билмайман. Қани айтингчи ишни қаердан бошласак бўлади?
— Шаҳар қозисининг бир оқ ҳанги эшаги бор. Аввал шуни ўғирласак, кейин бозорга бориб, иккита қоп билан озроқ арқон ўғриласак, иннайкейин шишафурушнинг дўконидан шиша ўғирлаб икки қопга лиқ тўлғизсакда, бизнинг ҳовлига обориб кўмиб қўйсак ёмон бўлмас эди. Шунда анчагача жонимиз тинчирди-да! Қалай, бу маслаҳатим сизга ёқадими?.
— Ўғри жавоб бергунча бўлмай, миршаблар келиб қолишди. Ўғри шилт уриб қочиб кетди, Афанди қўлга тушиб қолди. Унинг дод-фарёдига қулоқ солмай, олиб бориб зиндонга ташладилар...
Эрталаб уни сўроққа олиб чиқишди.
— Хўш Афандим,— деди ҳоким,— сизни туппа-тузук одам деб юрсак, ўғри боши экансиз-ку! Нима қилиб ўғри билан тун қоронғисида гаплашиб турувдингиз?
— Энди маслаҳатлашаётувдик-да. То бир қарорга келгунча бўлмай, миршабларингиз ушлаб олишди.
— Нима маслаҳат қилаётувдингизлар?
— Аввал қозининг оқ эшагини ўғирлаб, ундан кейин бозордан қоп билан арқон олиб, иннайкейин шишафурушнинг дўконини урмоқчи эдик.
Ҳоким ҳузур қилиб кулди:
— Ахир ўйланг, Афандим! Бунга сиз овора, биз овора, эшак овора. Шу ҳам ўғрилик бўлдими? Ҳа, эшак ўғриликка арзийди...
— Қулоқ солинг, тақсир. Эшакни вақтинча омонат ўғирлаб, шишани етказиб олгач, яна қозининг эшигидан секин киргизиб юбормоқчи эдик-да.
— Ие, ўғриликнинг омонати ҳам бўладими?
— Иш битгунча-да, тақсир. Нима қиламиз, жонли нарсани асраб, бошимизга даҳмаза орттириб. Ем-хашак учун тағин бировни қон қақшатиш яхшими?!
Ҳоким яна кулиб юборди:
— Шишанинг юзтасини бир тангага ҳам олмайди-ку! Шуям ўғрилик бўлдими?!
— Хўп, бўлмаса сизнингча нима қилишимиз керак эди?
— Киройи ўғрилик қилганга яраша подшонинг ғазнасини урсанг экан.
— Мана шуни сизга ўхшаган тажрибали одам ётиғи билан тушунтириб берса, дуруст бўларкан-да. Эҳ, аттанг! Ҳа майли, энди бундан кейин сиз бош қўшсангиз, биз бажонидил хизматингизга тайёрмиз.

Telegram
8 oy avval

Қиз йигитдан сўрабди:
— Нега қиз йигитларини қўлқопдек алмаштирса уни енгилтак қиз дейишади, лекин бу ишни йигит қилса уни қизиққонли йигит деб аташади?
Йигит:
— Биласанми, агар битта калит жуда кўп қулфни оча олса бу тенги йўқ калит ҳисобланади, лекин битта қулфга исталган калит тўғри келаверса у бузуқ қулф дейилади.

Telegram
1 oy avval

Икки кампир суҳбати:
— Биласанми Шарапат ёш чиройли гўзал қизлик давримизда докторга борсак ечинтириб текширишар
эди.
— Ҳа-а, Махпират эсингда экан-а?? Ҳозир докторга борсак эшикни тагида дори ёзиб бериб
қайтаришади-я?!

Telegram
1 oy avval

— Дугонажон, одамларга ҳам ҳайронман-да. Кеча бир дўконга кириб купальник сотиб олмоқчи
бўлиб "примерочной"га кирсам, орқа томонидан бир тешик тешиб қўйишибди. Ўша тешикдан қарасам, бир барзанги йигит олма сотиб ўтирибди. Ўша барзангини тешикдан томоша қилиш кимга қизиқ экан, шунга ҳайронман-да?!

Telegram
1 oy avval

Ало. Бу тез ёрдамми?
— Ҳа, тез ёрдам.
— Ўғлим ёзиб турган ручкамни ютиб юборди, тез келинг.
— Хўп.
— Ҳа мен унгача нима килай?
— Биз боргунча қаламда ёзиб туринг.

Telegram
10 oy avval

Бир бой кексайиб қолганига қарамай, Афандининг қизига ишқибоз бўлиб қолди:
— Жонгинам, сизни севиб қолдим, сувга десангиз — сувга, ўтга десангиз — ўтга сиз учун киришга тайёрман,— деди у.
— Ерга киринг, десам-чи? — деди қиз.

Telegram
3 kun avval

Аёл:
— Наҳотки, менга мўйнали пальто олиб беришга оғринсангиз? Кўча совуқ ахир, ўлиб-нетиб қолсам, кўмиш учун пўстинга қараганда бир неча баробар кўп пул кетади-ку?
— Э-э, кўмиш бир марта бўлади, хотин!

Telegram
1 oy avval

— Дўстим, кап-катта одамга бекор юриш ярашмайди…
— Э-э, бекор юриб зарил кептими? Ё-ётибмиз.

Telegram
9 oy avval

— Дўстим, узр, машинанг билан озроқ муаммо чиқиб қолди..
— Нима қилдинг?
— Карбюраторига сув кириб кетди.
— Сен карбюраторнинг фарқига борармидинг?! Қани, айтчи, карбюратор қаерда жойлашган?
— Машинангда
— Ҳa—ҳa, Машинам қаерда бўлмаса?
— Дарёда!

Telegram
1 oy avval

Бир савдогар шаҳардан мол олиб, бошқа шаҳарга элтиб, сотиб юрарди. Кунларнинг бирида молларини сотиб бўлди-да, пулини этик қўнжига тиқиб, ўз шаҳрига жўнади. Бундан ўғрилар хабардор бўлиб, унинг пайига тушдилар. Савдогар поездга чиқувди, улар ҳам кетидан чиқишди. Кеч киргач, савдогар бепарво ухлаб ётаверди.
Ўғрилар секин у ётган жойга келдилар-да, «Пул қайси оёғида экан? Ўнгидами, чапидами?» деб, иккиланиб, таваккалига бир оёғини ўткир болта билан чопиб, опқочиб кетдилар. Бирдан вагоннинг ичи тўс-тўполон бўлиб кетди. Йўловчилар савдогарнинг ҳолига ачинардилар. У бўлса ҳадеб «худога шукур, худога шукур» дерди.
— Ие, нимага шукур қиляпсиз? Ахир бир оёғингиз...
— Э қизиқ экансизлар-ку! Пуллик оёғим омон қолибди-да! Шунга шукур қиляпман...

Telegram
1 oy avval